21-22 STYCZNIA "DZIEŃ BABCI I DZIADKA" w Zaciszu.

ʙᴀʙᴄɪᴀ ᴢ ᴅᴢɪᴀᴅᴋɪᴇᴍ ᴅᴢɪś śᴡɪęᴛᴜᴊą
ᴡsᴢʏsᴛᴋɪᴇ ᴡɴᴜᴋɪ ᴡɪᴇ̨ᴄ ᴘʀᴀᴄᴜᴊą.
ᴢᴇᴛʀą ᴋᴜʀᴢᴇ ᴡ ᴋᴀᴢ̇ᴅʏᴍ ᴋąᴛᴋᴜ,
ᴘʀᴢʏᴘɪʟɴᴜᴊą ᴅᴢɪś ᴘᴏʀᴢąᴅᴋᴜ.
ᴡ ᴋᴜᴄʜɴɪ ʙᴌʏsᴢᴄᴢą ᴊᴜᴢ̇ ᴛᴀʟᴇʀᴢᴇ
ᴡɴᴜsɪᴀ ʙᴀʙᴄɪ ʙʟᴜᴢᴋę ᴘɪᴇʀᴢᴇ.
ᴡɴᴜsɪᴏ ᴊᴜż ᴘᴏᴅᴀᴊᴇ ᴋᴀᴘᴄɪᴇ
– ʙᴀʀᴅᴢᴏ ᴋᴏᴄʜᴀᴍ sᴡᴏᴊą ʙᴀʙᴄɪę.
ᴅᴢɪsɪᴀᴊ ᴡsᴢʏsᴛᴋɪᴇ sᴍᴜᴛᴋɪ ᴘʀᴇᴄᴢ
śᴡɪęᴛᴏ ᴅᴢɪᴀᴅᴋᴏ́ᴡ ᴡᴀᴢ̇ɴᴀ ʀᴢᴇᴄᴢ!

Serdecznie zapraszamy naszych kochanych Dziadków i Babcie wraz z wnukami na pyszną szarlotkę w Dniu Ich Święta.